Skip Navigation LinksНачало > Начало


 

Висш адвокатски съвет Висшият адвокатски съвет е юридическо лице със седалище в София. Той се състои от 15 основни и 10 резервни членове, които се избират с четиригодишен мандат от общо събрание на адвокатите от страната. Общото събрание се състои от представители на адвокатските колегии при норми на представителство 1 делегат на 40 адвокати. Събранието избира отделно председател на Висшия адвокатски съвет, който се включва в броя на редовните му членове. Председателят на Висшия адвокатски съвет организира и ръководи работата на Съвета и го представлява. Измежду редовните членове се избират двама заместник-председатели и главен секретар. 


КОНТАКТИ
Телефони: (+359 2) 986 28 61, 987 55 13, (+359 2) 987 6514
Факс: (+359 2) 9876514                                                           
Ел. поща: vasarch@bitex.com,  и   vasprotocol@bitex.com 
   Банкова сметка на Висшия адвокатски съвет 

IBAN: BG85UNCR76301000029813

BIC: UNCRBGSF

Банка: УниКредит Булбанк АД София,

ул. „Княз Александър І” № 12


                                                   


 

ТЕМАТИЧЕН КОНСПЕКТ ЗА ИЗПИТА ЗА АДВОКАТИ И МЛАДШИ АДВОКАТИ

 

Списание "Адвокатски преглед"

Наредба № 2 от 29.10.2004 г. за условията и реда за провеждане на изпита за адвокати и младши адвокати (изм. ДВ, бр. 21 от 15 март 2011 г.)

 

 

 


  ТърсенеАктуална информация

Дневен ред за изнесеното заседание на Висшия адвокатски съвет на 25.04.2014 г. във Велико Търново:

17.04.2014

Висшият адвокатски съвет поздравява всички колеги с Деня на конституцията и юриста

16.04.2014

Председателят на Висшия адвокатски съвет предложи ВКС да излезе с тълкувателно решение

11.04.2014

Изпит за адвокати и младши адвокати пролетна сесия 2014 г.

31.03.2014

Дневен ред за заседанието на Висшия адвокатски съвет за 21.03.2014 г.:

13.03.2014